Professionell coaching
Coachande handledning
Gruppfacilitering

Välkommen till Christine Kiliam Hinsell AB

Varmt välkommen till Christine Kiliam Hinsell AB! Jag arbetar som professionell coach, coachande handledare och gruppfacilitator. Jag tror att allt vi behöver för att utvecklas till den person eller grupp som vi strävar efter att vara, finns inom oss själva. Det är där det börjar! Jag bjuder in dig till att tillsammans hitta dina nycklar till nya insikter och att utöka din medvetenhet och inre växande för att förstärka relationen till dig själv och andra.

Christine Kiliam Hinsell

Adress
Christine Kiliam AB
Merkuriusgatan 2
224 57 Lund
Sweden
Kontakt
mobil: +46 709 79 54 60
e-post: christine@kiliam.com
Socialt